Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

 • Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego

  Piątek, 17 Listopad 2017

  W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych oraz z możliwością wystąpienia stanu potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych spowodowanych zalegającym śniegiem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zachęca do zapoznania się z poniższymi komunikatami dotyczącymi obowiązku sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych : dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz usunięcia zalegającego na dachach śniegu i lodu.

  Czytaj więcej
 • Miasto Dębica z najlepszym wskaźnikiem dochodów podatkowych w powiecie dębickim

  Miasto Dębica z najlepszym wskaźnikiem dochodów podatkowych w powiecie dębickim

  Piątek, 03 Listopad 2017

  1749 złotych dochodu podatkowego przypada w Dębicy na jednego mieszkańca według opublikowanych 2 listopada 2017 roku przez Ministerstwo Finansów wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na rok 2018. Jest to najlepszy wskaźnik wśród wszystkich gmin powiatu dębickiego.

  Czytaj więcej
 • Projekt Generator Kompetencji

  Projekt Generator Kompetencji

  Wtorek, 17 Październik 2017

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

  Czytaj więcej
 • Zgoda na odwiert geotermalny w Dębicy

  Zgoda na odwiert geotermalny w Dębicy

  Wtorek, 10 Październik 2017

  Miasto Dębica wkrótce przystąpi do realizacji kolejnego projektu - ,,Wykonanie badawczego otworu geotermalnego Dębica GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miasta". Szacowany koszt przedsięwzięcia to 22 miliony złotych. O jego sfinansowanie w całości miasto zamierza ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Czytaj więcej
 • Poprawią zagospodarowanie Osiedla Matejki

  Poprawią zagospodarowanie Osiedla Matejki

  Wtorek, 10 Październik 2017

  Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej, Miasto Dębica przystąpi do zadania pod nazwą ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę zagospodarowania trenu Osiedla Matejki". Na realizację tego zadania zaciągnięte zostanie zobowiązanie finansowe w kwocie 70 tysięcy złotych.

  Czytaj więcej
 • Budżet Obywatelski Dębicy 2018 – propozycje zadań można zgłaszać do 14 listopada

  Budżet Obywatelski Dębicy 2018 – propozycje zadań można zgłaszać do 14 listopada

  Środa, 04 Październik 2017

  Do 14 listopada br. mieszkańcy Dębicy będą mogli składać projekty do tegorocznej, trzeciej już edycji budżetu obywatelskiego Dębicy. W tym roku na projekty został przeznaczony 1 milion złotych. Z tej kwoty 650 tys. złotych zostanie przeznaczonych na projekty osiedlowe, a 350 tysięcy na projekty ogólnomiejskie. Zgłaszać projekty mogą mieszkańcy oraz rady osiedlowe. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Dębicy.

  Czytaj więcej