Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Projekt ,,Utworzenie oddziałów przedszkolnych..."

W roku szkolnym 2016/17 w pięciu dębickich szkołach podstawowych odbywa się realizacjaProjektu pt. ,,Utworzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.”

 

Na realizację projektu zostało otrzymane dofinasowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010 w zakresie Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,  Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.09.2017

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne poprzez utworzenie dodatkowych 125 miejsc wychowania przedszkolnego w mieście Dębica w pięciu szkołach podstawowych, w których  nie funkcjonowały oddziały przedszkolne - Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy, Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy, Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy i Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy.

W ramach realizacji projektu w szkołach podstawowych wyremontowano 5 wolnych pomieszczeń z przeznaczeniem na sale zajęć. Nowo powstałe oddziały wyposażono w niezbędny sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej, a także zatrudniono wykwalifikowaną kadrę edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego na rok szkolny 2016/17.

Całkowita wartość projektu wynosi - 711 518,75 zł., w tym kwota dofinansowania -  640 366,87 zł (wkład UE – 604 790,93 zł).