Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Oferta inwestycyjna

1. Bocznica kolejowa

2. Tereny rekreacyjne przy zespole basenów odkrytych ul. Sobieskiego

Kontakt:

Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

Wydział Gospodarki Przestrzennej - tel. (14) 683 - 82- 22 (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego)

Wydział Gospodarki Komunalnej - tel. (14) 683 - 82 - 73