Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Szkoły Ponadgimnazjalne

Szkoły Ponadgimnazjalne

 

Absolwenci dębickich gimnazjów mogą kontynuować naukę w pięciu zespołach szkół, które działają na terenie miasta. Pieczę nad nimi sprawuje powiat dębicki. Młodzież może kształcić się w liceach ogólnokształcących oraz szkołach profilowanych o kierunkach m.in. ekonomicznych, handlowych, spożywczych, gastronomicznych, krawieckich, mechanicznych, budowlanych oraz administracyjnych.

Najstarszą placówką jest założone w 1900 r. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły. Mury tej szkoły opuścili m.in. pisarze Jan Wiktor i Wilhelm Mach, światowej sławy kompozytor Krzysztof Penderecki, aktor Tadeusz Łomnicki i jego brat, reżyser filmowy, Jan Łomnicki.
 

I Liceum  Ogólnokształcące
39-200 Dębica, ul. Słowackiego 9
tel. 14 670 26 16
www.i-lo.debica.edu.pl

II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Sportowa 24
tel. 14 681 91 06
e-mail : 2lo-debica@ppe.edu.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka
39-200 Dębica, ul Ogrodowa 20
tel. 14 670 25 74
www.ekonomik.debica.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 78
tel. 14 681 10 80
www.republika.pl/mechanik_debica
e-mail: mechanik_debica@poczta.onet.pl

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
39-200 Dębica, ul. Lisa 2
tel. 14 670 42 15
www.kwiatek.debica.pol.pl
e-mail: dyrekcja@kwiatek.debica.pol.pl

Zespół Szkół nr 4
39-200 Dębica, ul. Strumskiego 1
tel. 14 681 99 55

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Pendereckiego
39-200 Dębica, ul. Kościuszki 8
tel. 14 670 20 80

Zespół Szkół Specjalnych
39-200 Dębica, os. Matejki 22
tel.14 677 85 98