Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Komórki Organizacyjne

Szybkie szukanie

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Bernadetta Rusin

Pokój: 6

Telefon: 14 683 82 61

Z-ca Kierownika: Beata Więcek

Pokój nr 7

Telefon: 14 683 82 62

Sprawy:

 • transkrypcja do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów:
  • urodzeń
  • małżeństw
  • zgonów
 • uzupełnienie, sprostowanie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego
 • wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk
 • uznawanie orzeczeń o rozwodzie, separacji

 

Pokój nr 8 (tel. 14/683 82 63 14/683 82 64)

Sprawy:

 • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
 • rejestracja urodzeń
 • rejestracja małżeństw
 • rejestracja zgonów
 • wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego
 • przyjmowanie zapewnień do ślubu cywilnego
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem USC
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
 • przyjmowanie zgłoszeń w sprawie Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • załatwianie korespondencji