Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Miejski Zarząd Oświaty

Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy

           Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Dębicy. Do zadań MZO należy obsługa finansowo - księgowa, kadrowo - płacowa i techniczna świadczona na rzecz: żłobka miejskiego, 11 przedszkoli miejskich, 8 szkół podstawowych i 4 gimnazjów miejskich. MZO prowadzi także Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową dla pracowników placówek oświatowych oraz realizuje zadania w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W DĘBICY
Adres:   39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Telefon/FAX:   + 48 14 68 38 132
E-mail:    sekretariat@mzo.edu.pl
www.mzo.debica.kei.pl
NIP: 872-21-53-585
REGON: 691697804