Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Poprawią zagospodarowanie Osiedla Matejki

Wtorek, 10 Październik 2017

Dsc04121

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej, Miasto Dębica przystąpi do zadania pod nazwą ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę zagospodarowania trenu Osiedla Matejki". Na realizację tego zadania zaciągnięte zostanie zobowiązanie finansowe w kwocie 70 tysięcy złotych.

Planowana inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach wspólnego przedsięwzięcia podjętego przez Miasto Dębica, Gminę Dębica, Gminę Ropczyce i Gminę Żyraków, którym jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego pod nazwą ,,Rewitalizacja przestrzenna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w celu ograniczenia problemów społecznych wynikających z programów rewitalizacyjnych gmin partnerskich".
W ramach tego projektu Miasto Dębica zaproponowało realizację trzech zadań, wśród których znalazły się:
1. Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz poprawa warunków opieki przedszkolnej poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przedszkola nr 8 wraz z jego otoczeniem. Miasto posiada pełną dokumentację inwestycji oraz ostateczne pozwolenie na budowę.
2. Tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej. Inwestycja jest na etapie podpisanej umowy z wyłonionym wykonawcą.
3. Poprawa zagospodarowania terenu na Osiedlu Matejki. Inwestycja jest na etapie wyłaniania wykonawcy, a termin realizacji został wydłużony do 2018 r.
Projekt ,,Poprawa zagospodarowania terenu na Osiedlu Matejki" obejmować będzie remont nawierzchni istniejących dróg, chodników, parkingów i ciągów pieszych na Osiedlu Matejki, a także budowę nowych dróg i chodników. W ramach projektu wykonany zostanie również remont pochylni dla niepełnosprawnych, usprawniona zostanie kanalizacja deszczowa oraz nastąpi zagospodarowanie terenów niskiej zieleni.

 

Archiwum newsów