Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Rejestr instytucji kultury

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miasto Dębica tj.: Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy oraz Muzeum Regionalnego w Dębicy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy.

 Księgi rejestrowe w/w Instytucji Kultury dostępne są do wglądu w Wydziale  Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy, przy ul. Ratuszowej 2, w pok. 11.

 

1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy.

2. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

3. Muzeum Regionalne w Dębicy.