Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Przedsiębiorczość

20191015072556533_0001

 

I  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

 


Wniosek CEIDG możesz wypełnić on-line przy użyciu kreatora który podpowie i poprowadzi cię „krok po kroku” przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1.

 Link do formularzy 

 

II DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – POMOC DEMINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1.  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacja
2. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie  przygotowania zawodowego - plik
3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika -  plik
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - plik
5.  Oświadczenie_o_otrzymanej pomocy de_minimis - plik
6. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - plik

 

III   PLACE TARGOWE

1. Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim przy ul. Kraszewskiego  - plik

2. Wykaz wniosków osób ubiegających się o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na miejskich placach targowych na rok 2020 - plik

3. Lista osób posiadających rezerwację na targowisku miejskim "BAZAR" w Dębicy, przy ul. Kraszewskiego w roku 2020 - plik

4. Lista osób posiadających rezerwację na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Dębicy, przy ul. Kraszewskiego w roku 2020 - plik

 

IV   JARMARKI TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA / DEMBICKA GIEŁDA STAROCI

 

V   BRANŻOWY WYKAZ DĘBICKICH FIRM

Firmy Dębicy - Branżowy Wykaz Firm