Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Program Czyste Powietrze

Czyste_powietrze-1024x596

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

NFOŚGW MŚ czyste 1

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/czyste-powietrze/788-ogloszenie-o-naborze

Ulotka o programie

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Czyste_powietrze_ulotka.pdf

Dokumenty do pobrania

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

 1. Program priorytetowy Czyste powietrze wraz z załącznikiem:
  1. Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne
 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami:
  1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")
   - załącznik ODO1 - wzór
   - załącznik ODO2 – wzór
  2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
  3. Wzór protokołu z wizytacji dopuszczającej
 3. Wzór umowy dotacji
  1. Załącznik nr 7 - Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – wzór;
  2. Załącznik nr 8 - Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
 4. Wzór umowy pożyczki
  1. Załącznik nr 9 - Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze – wzór;
  2. Załącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki – wzór;
 5. Zestawienie rzeczowo-finansowe – wspólne dla umowy dotacji i pożyczki
 6. Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczki
  1. Zestawienie dowodów księgowych;
  2. Wzór protokołu odbioru częściowego przedsięwzięcia;

Bezpośredni link do strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/

Bezpośredni link do strony Ministerstwa Ochrony Środowiska

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/kontakty/