Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Poprawa Jakości Powietrza

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

Dnia 10 lipca 2020 r., został otwarty przetarg na dostawę i montaż kotłów gazowych oraz wykonanie przyłączy do MPEC w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza  poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.  W ramach zamówienia ma zostać zamontowane 903 kotły gazowe oraz trzy przyłącza do Miejskiej sieci ciepłowniczej.

W odpowiedzi na przetarg wpłynęła jedna oferta złożona przez Konsorcjum firm Eco -Team Sp. z o. o. Sp. k. z Częstochowy oraz Dombud Mintex Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie.  Z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przetarg zostaje unieważniony.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ogłosi kolejny przetarg na realizację projektu.

Treść unieważnienia postępowania.

 

 

Dotacje na kotły gazowe oraz przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Poniedziałek, 10 grudzień 2018

Informujemy, że w ramach wniosku o dofinansowanie złożonego w dniu 27 września 2018 roku wstępnie zostały zakwalifikowane Deklaracje do Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki:

 

  1. Projekt 3.3.1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła
    Zakwalifikowane Deklaracje_M. Dębica_3.3.1
  2. Projekt 3.3.2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji  Zakwalifikowane Deklaracje_M. Dębica_3.3.2

 

 

Środa, 05 Wrzesień 2018

Baner-kotły-nabór

Burmistrz Miasta Dębica informuje, że od 24 sierpnia można składać wnioski na wymianę starych kotłów opalanych paliwem stałym na kotły gazowe oraz przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Projekt będzie składany w ramach konkursu ogłoszonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, poświęconego poprawie jakości powietrza, w którym istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 85%. 

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do złożenia deklaracji uczestnictwa. Deklaracja oraz Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.debica.pl oraz w pokoju 107 w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

Zapraszamy mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach 27 sierpnia o godz. 19:00 oraz 30 sierpnia 2018 r. o godz. 16:30 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy ul. Ratuszowa 2.

Termin składania deklaracji od 24 sierpnia do 5 września 2018 r.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Dębicy, Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości, pokój nr 107 (I piętro). 

 

W przypadku uzyskania dofinansowania, przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu nastąpi na przełomie 2019/2020 roku.

 

Więcej informacji pod nr telefonu 14 6838107, 14 6838106.

 

Pliki do pobrania:

1. Prezentacja Miasto Dębica

2. Wystąpienie Burmistrza Miasta Dębicy do mieszkańców

3. Regulamin szczegółowy 3.3.1 Miasto Dębica

4. Regulamin szczegółowy 3.3.2 Miasto Dębica

5. Załącznik 1 Wzór deklaracji 3.3.1. osoby fizyczne Miasto Dębica

6. Załącznik 1 Wzór deklaracji 3.3.1 wspólnoty Miasto Dębica

7. Załącznik 1 Wzór deklaracji 3.3.2 Miasto Dębica

8. Możliwości przyłączenia domów do sieci ciepłowniczej

9. Instrukcja Deklaracja 3.3.1

10. Instrukcja Deklaracja 3.3.2

11. Informacje kocioł na ekogroszek

11. Informacje kocioł na gaz

12. Informacje kocioł na węzeł

13. Załącznik 2. Zakres przedsięwzięcia 331 wspólnoty Miasto Dębica

14. Załącznik 2. Zakres przedsięwzięcia 331 Miasto Dębica

15. Załącznik 2. Zakres przedsięwzięcia 332