Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dębica:

1.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/1/99 terenu komunikacji w Dębicy - odcinek obwodnicy północnej miasta od skrzyżowania z ul. Rzeczną do ul. Świętosława, uchwalony Uchwałą Nr XII/113/99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 sierpnia 1999 r. - UCHWAŁA, MAPA

2.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/1/2000 terenu w obrębie ulic Kościuszki i Słonecznej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXI/229/2000 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 czerwca 2000 r. - UCHWAŁA,  MAPA

3.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2/2000 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ulicy Gajowej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXVII/312/2001 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 lutego 2001 r. -  UCHWAŁA,  MAPA

4.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2000 terenu budownictwa mieszkaniowego, usług i komunikacji w rejonie ul. Krakowskiej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXX/353/01 Rady Miasta w Dębicy z dnia 28 czerwca 2001 r. - UCHWAŁA,  MAPA

5.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach trzech terenów położonych w rejonie ul. Metalowców (w sąsiedztwie WUCH-u) oraz jednego terenu położonego przy ul. Sandomierskiej i Transportowców w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/473/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lutego 2002 r. - UCHWAŁA,  MAPA1, MAPA2, MAPA3

6.     Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na obszarze miasta Dębica

    - Nr 1/2002 terenu przy ul. Raczyńskich,

    - Nr 3/2002 terenu przy ul. 23 Sierpnia,

    - Nr 5/2002 terenu u zbiegu ulic Jana Pawła II i 3-go Maja,

    - Nr 6/2002 terenu u zbiegu ulic Szkolnej i Słonecznej,uchwalone Uchwałą Nr XLVIII/545/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r. - UCHWAŁA,  MAPA1, MAPA2,     MAPA3, MAPA4

7.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 9/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego, położonego w rejonie ulicy Świętosława w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/547/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r.  - UCHWAŁA,  MAPA 

8.     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 10/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego, położonego w rejonie ulicy Kościuszki w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/546/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 października 2002 r. - UCHWAŁA,  MAPA 

9.    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica w Latoszynie (obszar włączony w granice administracyjne Gminy Miasta Dębica w styczniu 2006 r.), uchwalony Uchwałą Nr V/53/2001 Rady Gminy Dębica dnia 24 sierpnia 2001 r. - UCHWAŁA,  MAPA 

10.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica w Latoszynie (obszar włączony w granice administracyjne Gminy Miasta Dębica w styczniu 2006 r.), uchwalony Uchwałą Nr IV/62/03 Rady Gminy Dębica dnia 6 lutego 2003 r. - UCHWAŁA,  MAPA 

 11.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2003 terenu usług publicznych miejskich komunalnych administracji, oświaty, sportu, mieszkalnictwa oraz komunikacji w rejonie ulic T. Kościuszki, Kosynierów Racławickich i Rzecznej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XI/163/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2003 r. - UCHWAŁA,  MAPA

12.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica, obszaru przestrzeni publicznej, położonego przy ul. Sobieskiego i ul. Nosala w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XVIII/252/04 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - UCHWAŁA,  MAPA

13.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica Nr 2/2004 terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w rejonie ulic Starzyńskiego, Granicznej i Energetycznej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/424/05 Rady Miasta Dębica z dnia 29 listopada 2005 r. - UCHWAŁA,  MAPA

14.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica Nr 1/2004/2005/2006 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług, w rejonie ul. Kosynierów Racławickich, ul. Rzecznej i ul. Świętosława w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XL/541/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 sierpnia 2006 r. UCHWAŁA,  MAPA

15.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica Nr 3/2004 miasta Dębica, obszaru położonego w obrębie ulicy Kawęczyńskiej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XV/229/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r. UCHWAŁA,  MAPA

16.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica Nr 2/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ul. Rzeszowskiej i ul. Rajskiej w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/540/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2009 r. UCHWAŁA,  MAPA

17.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica Nr 2/2006 miasta Dębica, obszar w obrębie ul. Mościckiego w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/583/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 grudnia 2009 r.  UCHWAŁA,  MAPA

18.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2009 miasta Dębica, obszaru położonego pomiędzy ul. Strumskiego i ul. Kościuszki w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 08 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA,  MAPA

19.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2006 MIASTA DĘBICA, obszar w obrębie osiedla Wolica I. w Dębicy, uchwalony Uchwałą Nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 08 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA,  MAPA

19.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2006 Miasta Dębica, obszar w obrębie osiedla Wolica I. w Dębicy, uchwalonego Uchwałą Nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 08 kwietnia 2011 r. – UCHWAŁA , MAPA

20.   Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 4/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ulic Świętosława i Mościckiego w Dębicy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/187/11Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011 r. UCHWAŁA,  MAPA

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy uchwalony Uchwałą Nr XXXI/341/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017  UCHWAŁA ,   MAPA