Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Kultura

kultura2

Działalność kulturalną w Dębicy prowadzą trzy miejskie domy kultury: DK „Mors”, DK „Śnieżka” oraz DDK i Kino Kosmos. W placówkach funkcjonują różnorodne zespoły taneczne, muzyczne, teatralne, recytatorskie, plastyczne i fotograficzne. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów od lat cieszą się ogromną popularnością głównie wśród dzieci i młodzieży.

kultura2 kultura2 kultura2 kultura2 kultura2 Dsc04486 (copy) kultura2

Miejscem spotkań artystów z dębiczanami jest także Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. Oprócz comiesięcznych ekspozycji, do tradycji placówki należy organizowanie dorocznej wystawy środowiskowej, która jest podsumowaniem pracy artystów mieszkających w mieście. Galeria prowadzi także szkołę rysunku dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizuje doroczne plenery malarskie.

 

Sporym osiągnięciem dębickich artystów – amatorów prowadzonych przez Pawła Adamka jest wystawianie oper Stanisława Moniuszki. W 2003 r. po raz pierwszy w mieście odbył się Festiwal Opery Narodowej. Od tamtej pory artyści pokazali dębiczanom największe dzieła operowe narodowej oraz światowej sceny. Śmiało można powiedzieć, że dębicka grupa wystawiająca opery należy do jednych z najprężniej działających amatorów w kraju.

Dębica znalazła się wśród nielicznych miast powiatowych w Polsce, w których swoje dzieła prezentuje Krzysztof Penderecki. Pochodzący z Dębicy światowej sławy kompozytor po raz pierwszy wystąpił przed dębicką publicznością w grudniu 2000 r. Koncerty dotychczas odbyły się w najmłodszej dębickiej świątyni, kościele pw. Ducha Świętego, w którym w okresie wakacyjnym odbywają się także koncerty organowe, a jesienią – doroczny koncert cecyliański.

Od ponad 30 lat w Dębicy działa Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie”. Jego nazwa została zaczerpnięta od Kombinatu Rolno – Przemysłowego „Igloopol”, pod którego patronatem Zespół powstał i pracował przez pierwsze lata działalności. Od 1995 roku opiekę nad Zespołem sprawuje Miejski Ośrodek Kultury. Wizytówką „Igloopolan” są wirujące oberki, skoczne polki, szlacheckie mazury oraz dostojne polonezy. W zespole tańczy, śpiewa i gra blisko 80 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dębica jest miastem, w którym odbywa się wiele imprez kulturalnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Warto wspomnieć o Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o  Puchar Burmistrza Miasta „Złota Para”, Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Polonia Semper Fidelis”, czy Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "Złoty Gryf" , który jest organizowany w Dębicy od 2008 roku i urósł do rangi impreszy ogólnopolskiej. Od 2015 roku w Dębicy działa w scyfryzowane kino "Kosmos" w ktrym zastosowano tefchnologie 3D i 4 K. 
Imprezą bardzo cenioną przez mieszkańców miasta są „Dni Dębicy”, czyli cykl spotkań, prezentacji, koncertów i imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych corocznie w pierwszy weekend czerwca.

 

Miejska Orkiestra Dęta w Dębicy

Życie jest jak trąbka w orkiestrze.

Jeśli nic w nią nie tchniesz, nic z niej nie wyjdzie.”

Louis Armstrong

 

Miejska Orkiestra Dęta działa w Dębicy od 1959 roku, zatem ponad
55 lat. Przez 33 lata patronat nad zespołem sprawował Zakład Opon samochodowych „STOMIL”. Później pieczę nad nim przejął Urząd Miasta Dębicy, a od 1995 roku orkiestra działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury.

Pierwszym dyrygentem był MIECZYSŁAW POPRAWA, a gospodarzem i tamburmajorem TADEUSZ WOJCIECHOWSKI. Od 1970 roku pałeczkę dyrygencką przejął STANISŁAW ŚWIERK, absolwent Akademii muzycznej
w Krakowie, wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Pendereckiego i Szkoły Muzycznej II st. w Dębicy, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiego związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie, zastępca prezesa stowarzyszenia na rzecz wspierania Młodych Talentów, dyrygent Big Bandu oraz Orkiestry Symfonicznej Średniej Szkoły Muzycznej w Dębicy.
Jego niezwykła osobowość stanowi centrum życia muzycznego miasta. Między innymi to właśnie dzięki niemu Miejska Orkiestra Dęta w Dębicy przetrwała mimo różnych trudności, zmian systemowych, kryzysów politycznych
i gospodarczych.

Na przestrzeni mijających lat skład zespołu ulegał zmianie. W jego skład wchodzili i nadal wchodzą zarówno zawodowi muzycy: absolwenci akademii
i szkół muzycznych, jak również amatorzy – ludzie różnych profesji
i zainteresowań. Członkowie orkiestry są także bardzo zróżnicowani wiekowo. Grają tu całe rodziny, ojcowie wraz ze swymi synami i córkami.
To właściwie zespół wielopokoleniowy.

O sześciu lat z orkiestrą występuje także grupa mażonetek. Wszystkich łączy jedno – niezwykła miłość do muzyki, radość wspólnego grania. Wrażliwość na sztukę sprawia, że w zespole panuje specyficzny, przyjazny, wręcz rodzinny klimat.

Miejska orkiestra Dęta na stałe wpisała się w muzyczny krajobraz Dębicy. To ona uświetnia uroczystości państwowe. Poza tradycyjnymi przemarszami, koncertami dla mieszkańców miasta, orkiestra bierze udział we wszystkich uroczystościach religijnych. Uczestniczyła we mszy polowe odprawianej
w Tarnowie podczas trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, za co otrzymała specjalne podziękowania od Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Jednakże zespół ten jest znany nie tylko w środowisku dębickim, bowiem koncertowała także i nadal koncertuje w kraju i za granicą m.in. w Czechach, Belgii, Francji, na Ukrainie, Słowacji oraz Węgrzech.

Orkiestra uczestniczyła także w telewizyjnym Turnieju Fabryk oponiarskich (Dębica – Olsztyn) w Krakowie oraz Turnieju Miast (Dębica – Kraśnik). Za swoje pokazy otrzymała wiele pochlebnych opinii jak również wysokie oceny krytyków muzycznych m.in. Jerzego Waldorffa.

Repertuar orkiestry jest niezwykle szeroki i bardzo różnorodny. Znajdują się w nim zarówno utwory muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej, wojskowej, marszowej, filmowej, tanecznej, religijnej. Na szczególną uwagę zasługuje wieloletni związek orkiestry z Wojskiem Polskim. Wraz z Kompanią Honorową Wojska Polskiego z Jednostki 3 Pułku Saperów im. Jakuba Jasińskiego
w Dębicy obsługiwała wiele przysiąg oraz uroczystości państwowych
i patriotycznych.

W ciągu 50 – lecia istnienia zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień uczestnicząc w wielu konkursach i przeglądach. Orkiestra była wielokrotnie laureatem Wojewódzkich przeglądów Orkiestr Dętych w Rzeszowie, Tarnowie, Lublinie, Krakowie. Była także czterokrotnym laureatem Ogólnopolskich konkursów orkiestr Dętych w Opolu, Kędzierzynie - Koźlu i Poznaniu.

Za swoja działalność artystyczną orkiestra otrzymała wiele odznaczeń, wyróżnień i listów gratulacyjnych. Niedawny jubileusz 55 – lecia działalności Miejskiej orkiestry Dętej w Dębicy stała się także okazją do przyznania wielu indywidualnych nagród, wyróżnień i odznaczeń dla poszczególnych członków zespołu.

Miejska Orkiestra Dęta w Dębicy to zespół zrzeszający fantastycznych, niezwykle wartościowych ludzi, których łączy umiłowanie najpiękniejszej
ze sztuk. Ich zaangażowanie, godziny żmudnych ćwiczeń, szereg wyrzeczeń
i poświęcenie wolnego czasu zasługuje na uznanie.

Twórczość, działalność członków zespołu to dla Dębicy prawdziwy dar, muzyczny dar, który tak naprawdę nie ma ceny. Można być za niego tylko wdzięcznym.

Kapelmistrz

mgr Stanisław Świerk

 
INSTYTUCJE

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Sportowa 28

Tel. / fax: 14 68 14 201

e-mail: mok@mokdebica.pl

http://mokdebica.pl/

 

Placówki MOK:

Dom Kultury i Kino Kosmos

ul. Lisa 3

Tel. 14 696 91 40, 14 696 91 43

e-mail: dkik.kosmos@mokdebica.pl

http://kosmos.mokdebica.pl/

 

Dom Kultury Mors

ul. Sportowa 28

Tel. / fax: 14 680 93 60

e-mail: dk.mors@mokdebica.pl

http://mors.mokdebica.pl/

 

Dom Kultury Śnieżka

ul. Bojanowskiego 18

Tel. / fax: 14 670 31 67

e-mail: dk.sniezka@mokdebica.pl

http://sniezka.mokdebica.pl/

 

Galeria Sztuki MOK

ul. Akademicka 8

Tel. 14 670 23 51

e-mail: galeria@mokdebica.pl

http://galeria.mokdebica.pl/

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy

ul. Akademicka 10
tel. (014) 683 35 04
fax (014) 683 35 05 wew. 13
 
Muzeum Regionalne w Dębicy
ul. Ratuszowa 4,
tel. (014) 683 74 28

Osiedlowy Dom Kultury "Emka"
ul. Rzeszowska 76
tel. (014) 670 51 40