Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Instytucje

Urzędy:

Starostwo Powiatowe
ul. Parkowa 28
tel.  14 680-31-00
www.powiatdebicki.pl
e-mail: info@powiatdebicki.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Cmentarna 20
tel.  14 681-08-80, 681-08-81, 670-28-26
fax. 14 670 48 62
www.pup.debica.pl
e-mail: rzde@praca.gov.pl

 

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
ul. Kosynierów Rac. 16
tel. 14 681-82-42

 

Urząd Gminy Dębica
ul. Batorego 13
tel.14 680-33-10
www.ugdebica.pl
e-mail: urzad@ugdebica.pl

 

Urząd Skarbowy
ul. Kolejowa 21
tel. 14 680-51-36

 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Ratuszowa2
tel. 14 682-33-20

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Piłsudskiego 15
tel.14 677-94-94

 

Sąd Rejonowy
ul. Słoneczna 3
tel.14 682-73-60

 

Prokuratura Rejonowa
ul. Fabryczna 3
tel.14 670-20-71

 

Posterunek Celny
ul. Transportowców 3
tel. 14 670-47-89

 

Urząd Pocztowy
ul. Sobieskiego 11
tel. 14 670-25-20

 

Urząd Pocztowy
ul. Głowackiego 22
tel.14 670-30-85

 

Urząd Pocztowy
Os. Matejki 6
tel.14 670-31-10

 

Urząd Pocztowy
ul. Ratuszowa 2
tel. 14 683 82 56

 

Pomoc:

Policja
ul. Chłodnicza 20
tel. 14 647 82 55
Alarmowy tel. 997

 

Policjny Telefon Zaufania
tel. 14 670 20 37

 

Rewir Dzielnicowych
tel.14 670 63 56

 

Państwowa Straż Pożarna
ul. Poddęby 6a
tel.14 681 28 56
Alarmowy: 998  
www.straz-debica.net

 

Straż Miejska
ul. Ratuszowa 2
tel.14 682 42 34
Alarmowy: 986

 

Zakład Karny
ul. Sandomierska 1
tel.14 6815656

 

Pogotowie Energetyczne
tel. 14 670 40 21
Alarmowy: 991

 

Pogotowie Gazowe
tel. 14 670 32 51
Alarmowy: 992

 

Pogotowie Ratunkowe
tel. 14 670 33 00
Alarmowy: 999

 

Pogotowie Wod-Kan
tel. 14 670 26 96

 

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 14 682 74 73

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społocznej
ul. Akademicka 12
tel. 14 681 35 90
www.mops-debica.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Mościckiego 26
tel.: 14 666 87 02
e-mail: sds_debica@tlen.pl

 

Polski Związek Głuchych
tel. 14 681 32 22

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki

 

Koło Powiatowe w Dębicy
ul. Wielopolska 2
tel.14 682 53 53

 

Dębicka Grupa Antykorupcyjna
tel. kom 502 548 043

 

Stowrzyszenie Wspierania Informacji Społecznej i Rozwoju Dedal
ul. Sobieskiego 29
tel. 14 681 70 36
e-mail: maszoperia@wp.pl

 

Telefon Zaufania Arka
tel. 14 681 81 41
godz.otw.: pn.-sob.: 17.00-19.00 (oprócz niedziel i świąt)
KRP całodobowy tel. zaufania 14 670 20 17

 

Biuro Porad Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 1
godz.otw.: pniedziałek środa .: 14.00-18.00;
tel. 14 682 72 19

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Strumskiego 1
tel. 14 680 31 48

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia w Dębicy
ul. Kościuszki 36   
(teren dawnej Jednoski Wojskowej, parter Kolegium Języków Obcych )   
tel. 14 682-00-01  
e-mail: debica@pbw.org.pl

 

Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego w Dębicy

budynek dworca PKP , ul.Głowackiego 30,

tel. 669 506 502

 

TAXI

Taxi osobowe:
Rynek - tel. 14 670 33 82

 

Dworzec PKP - tel.14 670 31 92
Taxi bagażowe:
ul. Gawrysia - tel. 14 670 30 13
 
Informacje:
- PKP:  94 36
- PKS:  14 683 39 74
- MKS: 14 682 35 98
- Informacje dotyczące sytuacji w kraju: 0-800 250 250
- Informacje z policji: 0-800 120 226