Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wtorek, 01 Grudzień 2020

Ogłoszenie grafika

Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Instrukcja wypełnienia oferty
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy
Zarządzenie nr 273/2020 Burmistrza Miasta Dębicy

Archiwum newsów