Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Co dalej ze Szkołą Podstawową nr 2?

Wtorek, 08 Grudzień 2020

Szkoła Podstawowa nr 2

Na obrady sesji Rady Miejskiej w Dębicy skierowany został projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębicy. Aktualnie szkoła mieści się budynku przy ulicy Ogrodowej 22. Zgodnie z projektem uchwały, placówka miałaby zostać przeniesiona do budynku przy ulicy Łysogórskiej 25. Nie oznacza to ani likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6, ani Szkoły Podstawowej nr 2. Obydwie placówki mieściłyby się pod jednym adresem korzystając autonomicznie z dużej i nowoczesnej sali gimnastycznej oraz wolnych przestrzeni, które dzisiaj stoją puste.

O planach przeniesienia „dwójki” do budynku przy Łysogórskiej 25 mówiło się od kilku lat. Temat został poruszony m.in. podczas ostatniej Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Dębicy. Argumentów przemawiających „za” jest kilka. Z jednej strony racjonalnie wykorzystana zostanie wolna przestrzeń użytkowa w Szkole Podstawowej nr 6, a dzieci z obu szkół będą miały swoje niezależne miejsce do nauki. W budynku znajduje się 26 przestronnych sal dydaktycznych oraz 2 sale gimnastyczne (w tym duża sala o powierzchni 1600 m2), z których aktualnie korzystają uczniowie ośmiu oddziałów SP nr 6.

 

Nadrzędną rolą władz miasta jest zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków do nauki. Konieczność planowanych zmian wynika m.in. z decyzji Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Dębicy, zgodnie z którą budynek SP nr 2 nie spełnia wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tym samym bez stosownych nakładów inwestycyjnych, szacowanych wstępnie na ok. pół miliona złotych, w budynku nie mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

 

Planowane zmiany pozwolą także na obniżenie kosztów utrzymania obu placówek, m.in. poprzez wspólne korzystanie z mediów, kuchni i stołówki. Wyeliminowane zostaną koszty eksploatacji budynku przy Ogrodowej. SP nr 2 i SP nr 6 są jednymi z najbliżej położonych od siebie placówek oświatowych w Dębicy. Odległość między budynkiem przy Ogrodowej, a budynkiem przy Łysogórskiej wynosi zaledwie 800 m. Ważnym argumentem jest także zapewnienie odpowiednich wskaźników projektowych związanych z budową i funkcjonowaniem hali sportowej przy SP nr 6, która planowana była na 500 użytkowników.

 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego w przypadku zmiany lokalizacji szkoły konieczne jest w pierwszej kolejności podjęcie uchwały zamiarowej w sprawie dostosowania sieci szkół zgodnie z art. 212 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz przedłożenie jej do zaopiniowania Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym.

 

Władze miasta zdają sobie sprawę, że każda tego typu zmiana jest szczególnie trudna dla dzieci i rodziców, których bezpośrednio dotyczy. Jednocześnie zapewniają, że ta perspektywa została uwzględniona przy zachowaniu odrębności SP nr 2 i SP nr 6 oraz zachowaniu dotychczasowej struktury oddziałów i niezmienionych obwodów obydwu placówek. W przypadku wejścia w życie uchwały, dotychczasowe klasy z obydwu szkół będą funkcjonować w jednej lokalizacji z zachowaniem systemu jednozmianowego.

 

Władze miasta planują wkrótce przystąpić także do przeprowadzenia analizy sieci szkół biorąc pod uwagę sytuację demograficzną w Dębicy oraz znaczący spadek liczby uczniów w perspektywie najbliższych lat.

 

Archiwum newsów