Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

XXX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Poniedziałek, 12 Październik 2020

Sesja rady

21 października 2020 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. Przyznania odznaczenia „Honorowy Obywatel Miasta Dębica”.
 2. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.
 3. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.
 4. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.
 5. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.
 6. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.
 7. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.
 9. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części działki nr 849/8 obręb 5 przy ulicy Lwowskiej w Dębicy na okres powyżej 3 lat.
 10. Sprzedaży nieruchomości położonej na Osiedlu Matejki w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 11. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Jana III Sobieskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 12. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Skowronków w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 13. Zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Ratuszowej w ramach programu „Mieszkanie Plus”.
 14. Zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.
 15. Nadania nazwy parkowi na terenie miasta Dębica.
 16. Zmiany uchwały Nr XXXVII/411/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy Miasta Dębica oraz wprowadzenie dodatkowego oznaczenia, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe.
 17. Zmiany Statutu Gminy Miasta Dębica.
 18. Powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.
 19. Ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.
 20. Uznania skargi złożonej przez radnego Szczepana Mroczka za zasadną.
 21. Pozostawienia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy bez rozpatrzenia.

IV. Informacja Komisji i Infrastruktury nt. „Analiza opracowań Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta Dębica z ostatnich 8 lat”.

V. Informacja Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z zakresu realizacji zadań Biura Współpracy z Przedsiębiorcami za II półrocze 2019 r. oraz I półrocze 2020 r.

VI. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wnioski radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Zamknięcie sesji.

Archiwum newsów