Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Przetarg na kotły gazowe w ramach działania 3.3.1

Wtorek, 26 Maj 2020

Kotły

Burmistrz Miasta Dębica informuje, że został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż kotłów gazowych oraz przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”.

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, otwarcie ofert przewidziano na dzień 26 czerwca 2020 r.

Planowany termin montażu u mieszkańców rozpocznie się od końca lipca 2020 do  końca marca 2021 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są pod adresem:

https://wisloka.bip.info.pl/index.php?idmp=222&r=r

Archiwum newsów