Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Wyjątkowa uroczystość w Dębicy

Piątek, 10 Styczeń 2020

chcieliśmy 2

W dniu dzisiejszym (10 stycznia br.) w Domu Kultury ,,Śnieżka” odbyło się uroczyste wręczenie patentów oficerskich oraz pośmiertnych aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy rodzinom bohaterów Polski Podziemnej, którzy zostali zamordowani z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu, 27 listopada 1948 roku.

chcieli 10 chcieli 18 chcieli 26 chcieli 34 chcieli 42 chcieliśmy 3 chcieli 11 chcieli 19 chcieli 27 chcieli 36 Dsc08746 (copy) chcieliśmy 4 chcieli 12 chcieli 20 chcieli28 chcieli 35 chcieliśmy 5 chcieli 13 chcieli 21 chcieli 29 chcieli 37 chcieliśmy 6 chcieli 14 chcieli 22 chcieli 30 chcieli 38 chcieliśmy 7 chcieli 15 chcieli 23 chcieli 31 chcieli 39 chcieliśmy 8 chcieli 16 chcieli 24 chcieli32 chcieli 40 chcieli 25 chcieli 33 chcieli 41 chcieliśmy 1 chcieli 9 chcieli 17

W wydarzeniu udział wzięli członkowie rodzin Żołnierzy Niezłomnych z różnych części Polski, m.in. z: Podkarpacia, Małopolski, Dolnego Śląska i Trójmiasta, którzy odebrali patenty oficerskie i akty mianowania. 

- Po 71 latach od haniebnego mordu dokonanego na działaczach Polski Podziemnej, bohaterskich żołnierzach Armii Krajowej i działaczach dolnośląskich struktur Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, dzisiaj Rodziny naszych bohaterów otrzymają patenty oficerskie i awanse na wyższe stopnie wojskowe. Jest to szczególny akt uhonorowania ich poświęcenia i wkładu na rzecz suwerennej i wolnej ojczyzny, a zarazem akt rehabilitacji i zadośćuczynienia – powiedział Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk na rozpoczęcie uroczystości.

Aktu wręczenia patentów oficerskich dla rodzin ppor. Władysława Ciska i ppor. Stanisława Dydo oraz awansu na stopień kapitana dla rodziny Jana Klamuta i podpułkownika dla rodziny Ludwika Marszałka, dokonał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Piotr Rupa.

Podczas uroczystości miało miejsce podsumowanie międzywojewódzkiego konkursu ,,Chcieliśmy tylko wolnej Polski”, który zorganizowany został przez Miasto Dębicę, Światowy Związek Żołnierzy AK Środowisko 5. PSK AK w Dębicy oraz wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu i Fundację Historia – Pamięć – Edukacja. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Premier RP Mateusz Morawiecki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Jarosław Szarek oraz Dolnośląski i Podkarpacki Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk i Małgorzata Rauch.

W konkursie w województwie podkarpackim udział wzięło 83 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy przygotowali prace indywidualne i grupowe oraz filmy.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wszystkim wyróżnionym wręczył: Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz Helena Lazarowicz – żona Śp. Romualda Lazarowicza, wnuka ppłk. Adama Lazarowicza „Klamry”.

Premier RP Mateusz Morawiecki skierował do uczestników konkursu okolicznościowy list, który odczytany został podczas uroczystości.

Treść listu

Pełna lista nagrodzonych z województwa podkarpackiego i dolnośląskiego znajduje się na stronie konkursu: https://chcielismywolnejpolski.pl/.

- W ostatnim rozkazie rozwiązującym Armię Krajową, gen. Okulicki zwrócił się do żołnierzy z apelem, aby „starali się być przewodnikami narodu”. Bohaterowie, których dzisiaj wspominamy, starali się być awangardą w okresie stalinowskim i realizować ideę niepodległego państwa polskiego, bowiem chcieli tylko wolnej Polski i o tę Polskę walczyli – powiedział Zastępca Burmistrza Maciej Małozięć dziękując wszystkim za pomoc w upamiętnieniu i uhonorowaniu bohaterów.

Na zakończenie uroczystości, wszyscy obecni mieli okazję obejrzeć wzruszające widowisko patriotyczno - kolędnicze ,,Wigilia w okopach. Od Solidarności do współczesności” w wykonaniu Grupy Artystycznej SAFO Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

 

Archiwum newsów