Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ruszył nabór propozycji projektów i zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębicy na 2020 r.

Wtorek, 14 Maj 2019

Um_budzet_obywatelski_2019_a3+

Od 1 do 31 maja mieszkańcy Dębicy mogą składać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Dębicy.

Na zadania Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. przeznaczono kwotę w wysokości  1200 000 zł. Projekt zadania do budżetu obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz w wersji papierowej w sekretariacie burmistrza Miasta Dębicy.   Formularze można składać osobiście w sekretariacie burmistrza, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez Internet pod adresem: https://budzetobywatelskidebicy.pl/.

Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 15 mieszkańców. Taką listę z podpisami należy dołączyć do zgłaszanego projektu. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie zgłaszane do budżetu obywatelskiego. W przypadku  projektów zadań zgłaszanych przez Radę Osiedla lista poparcia nie jest wymagana.

Proponowane zadanie powinno obejmować budowę, modernizację lub remont infrastruktury.

Propozycje powinny należeć do katalogu zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506).

Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego będą  trwać od 1 maja do 30 września 2019 r. w tym czasie będą podejmowane działania zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. – zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu obywatelskiego
  • od 2 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. – weryfikacja  zgłoszonych propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego oraz komisję ds. budżetu obywatelskiego
  • od 23 sierpnia  2019 r.  - ogłoszenie listy zweryfikowanych projektów zadań
  • od 13 września 2019 r.  -  ogłoszenie listy projektów zadań do głosowania
  • od 16 września 2019 r. do 23 września 2019 r. – głosowanie
  • do 30 września 2019 r. – ogłoszenie wyników

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębicy

Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 4.03.2019

Formularz zgłoszenia PDF

Formularz zgłoszenia doc

Lista poparcia PDF

Lista poparcia doc

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji

Archiwum newsów