Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rewitalizację

Piątek, 04 Styczeń 2019

Indeks

Projekt pod nazwą Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej, w wysokości 7 764 689,78 zł. Projekt zdobył  75,25 punktów na 100 możliwych i uplasował się na 9 miejscu listy rankingowej RPO WP.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do wzmacniania więzi społecznych i ograniczenia wykluczenia społecznego, poprzez stworzenie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni i obiektów publicznych służących mieszkańcom Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego .

Zakres projektu obejmuje szereg działań dotyczących najbardziej zmarginalizowanych obszarów, obiektów publicznych i budynków użyteczności położonych terenie Miasta Dębica, Gminy Dębica oraz Gminy Żyraków.

Na terenie Parku Skarbka zostaną przeprowadzone roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Powstanie 7 stref funkcjonalnych: strefa wejściowa, strefa doświadczeń, gdzie zostaną wybudowane obiekty terenowe do organizacji zabawy, strefa edukacyjna wyposażona w obiekty edukacyjne, strefa czworonoga przystosowana do zabaw ze zwierzętami, strefa gastronomii wyposażona w stoliki parkowe, ławki oraz kosze na śmieci, z miejscem pod foodtrucki, strefa aktywności wyposażona w obiekty rekreacyjno- sportowe, strefa zabaw – obejmująca teren, gdzie utworzony zostanie plac zabaw. Zadanie obejmuje także rozbudowę oświetlenia terenu oraz budowę monitoringu wizyjnego.

Dzięki rozbudowie budynku Przedszkola nr 8 w Dębicy powstaną nowe miejsca opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3. W ramach zagospodarowania otoczenia Przedszkola powstanie także miasteczko ruchu drogowego i mini ogród botaniczny.

W ramach pozostałych zadań, na terenie gminy wiejskiej Dębica i Żyraków zostanie przebudowana droga powiatowa na odcinku Pustków-Osiedle od km 5+200 do km 6+150, nastąpi remont budynku socjalnego nr 47 w Pustkowie-Osiedlu oraz remont pomieszczeń zabytkowego Dworku w Straszęcinie, w których prowadzone będą działania służące aktywizacji mieszkańców.

 

Archiwum newsów