Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Badania ankietowe poczucia bezpieczeństwa w mieście Dębicy

Piątek, 08 Lipiec 2016

Ratusz + herb

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Dębicy 30 listopada 2015 r. Rada Miejska w Dębicy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2016-2019 miasta Dębica „Służyć i dbać o bezpieczeństwo”. Okresowo prowadzone będą badania ankietowe określające poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Pierwszą ankietę mieszkańcy będą mogli wypełnić już dziś pod adresem : http://goo.gl/forms/VQNpOdLCLyGK6Mi63

Zasadniczym celem przyjętej „Polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego” jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczenie przestępczości w mieście Dębicy, a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Określone w Polityce działania realizowane przez odpowiednie służby i instytucje powinny  przynosić systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Oceny skuteczności tych działań dokonywał będzie m.in. Miejski Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego pod przewodnictwem Burmistrza miasta Dębicy Mariusza Szewczyka. Niezwykle istotna jest jednak ocena mieszkańców w tej materii. Stąd też przeprowadzane będą okresowe badania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Zachęcamy więc do udziału w pierwszym z takich badań. Wyniki przeprowadzonych badań będziemy prezentować sukcesywnie w rocznych raportach.

Badanie ankietowe   - zobacz

 

Archiwum newsów