Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zakończenie termomodernizacji budynków SP nr 9 i SP nr 12 w Dębicy

Środa, 20 Styczeń 2016

termomodernizacja 9 i 12

Pod koniec grudnia 2015 roku zakończone zostały prace termomodernizacyjne budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 12 w Dębicy. W styczniu 2016 roku miał miejsce oficjalny odbiór inwestycji. Koszt termomodernizacji SP 9 wyniósł 1 827 996 zł, natomiast termomodernizacja SP 12 kosztowała 847 242 zł.

termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12 termomodernizacja 9 i 12

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica-etap II” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 777 931 zł , a kwota dofinansowana ze środków MF EOG nie przekracza 2 192 128 zł.

W okresie od sierpnia do grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 9 wykonano szereg prac m.in. ocieplono ściany zewnętrzne szkoły, łączników i sali gimnastycznej, docieplono ściany piwnic, docieplono stropodach, docieplono strop zewnętrzny, wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano nawiewnik higrosterowalne, przeprowadzono kompleksową wymianę instalacji systemu grzewczego tj. przewodów i grzejników.

Podobne prace zostały wykonane w Szkole Podstawowej nr 12 tj.
ocieplono ściany materiałem izolacyjnym, wymieniona została stolarka  okienna i drzwiowa, nastąpił także montaż nawiewników higrosterowalnych montowanych do okien. Ponadto wymianie uległy istniejące źródła ciepła na kotły kondensacyjne i pompy ciepła oraz przeprowadzono kompleksową wymianę  instalacji c.o (grzejniki, termo zawory, przewody).

W wyniku wykonanych prac uzyskano pierwotnie zakładany w projekcie cel, którym była poprawa efektywności energetycznej w budynkach oraz wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  Wskaźnikami  tych działań będzie ograniczenie emisji CO2 oraz produkcja energii ze źródeł odnawialnych .  
W związku z uzyskanymi oszczędnościami podczas realizacji projektu oraz zgodą  Operatora Programu na  wydłużenie terminu realizacji projektu do kwietnia 2017 r. pojawiła się możliwość wprowadzenia do projektu nowych działań tj. termomodernizacji dwóch budynków Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w poddanych termomodernizacji budynkach SP 9 i SP12.
W ostatnich tygodniach skierowano prośbę do Operatora Programu o wyrażenie zgody na wprowadzenie do zakresu projektu wyżej wymienionych działań.

 

Archiwum newsów