Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Ogłoszenie

Czwartek, 01 Październik 2015

Miasto dębica - herb

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy informuje, że w spisach wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ujęte są z urzędu osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miasta Dębicy.

Każdy wyborca /również wyborca niepełnosprawny/ zamieszkujący na stałe, lub czasowo przebywający na terenie miasta Dębicy, może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, na swój pisemny wniosek, wniesiony do Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2, pokój nr 25 /parter/, w terminie do dnia 20 października 2015 r.

Treść Ogłoszenia

Archiwum newsów