Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

"Honorowy Obywatel Miasta Dębicy"

Poniedziałek, 28 Wrzesień 2015

Miasto dębica - herb

Uchwała nr XIII/186/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Dębica.

Na podstawie przyjętej uchwały Rada Miejska może jeden raz w roku przyznać honorowe wyróżnienia:
1)    Honorowy Obywatel Miasta Dębica
2)    Zasłużony dla Miasta  Dębica

Honorowe wyróżnienia przyznawane są dla osób, organizacji i instytucji, za zasługi włożone w rozwój miasta, jego promocję oraz prace na rzecz mieszkańców. Honorowe wyróżnienia mogą być nadane również pośmiertnie. W razie nadania wyróżnienia pośmiertnie wyróżnienia doręcza się najbliższej rodzinie zmarłego wraz z dokumentami stwierdzającymi ich nadanie.  Honorowe wyróżnienia przyznaje Rada Miejska na wniosek Kapituły wyróżnień.

Uchwała nr XIII/186/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r.  w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Dębica  z późniejszymi zmianami  – plik PDF.

Lista osób, którym przyznano wyróżnienie „Honorowy Obywatel Miasta Dębicy” :

Edward Moskal (uchwała X/86/99) – 28 maja 1999

Krzysztof Penderecki (uchwała II/30/02) – 12 grudnia 2002

Jan Henryk Jedynak (uchwała XIX/270/08) – 29 maja 2008

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (uchwała XIX 271/08) – 29 maja 2008

Alfred Peleman (uchwała XXX/475/09) – 18 maja 2009

Jan Łopuski (uchwała LXII/720/10 – 28 października 2010

 

 

Archiwum newsów