Jest to archiwalna wersja strony. Aktualna strona znajduje się pod tym adresem.

Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Targowiska Miejskie w Dębicy

Wtorek, 07 Lipiec 2020

Targowiska Miejskie w Dębicy

Targowisko Miejskie w Dębicy przy ul. Kraszewskiego prowadzi działalność w pełnym zakresie, przy jednoczesnym stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Targowisko po każdym dniu handlowym jest każdorazowo sprzątane i dezynfekowane. Na terenie targowiska umieszczone są informujące o ograniczeniach. Przy wejściu głównym znajduje się płyn dezynfekcyjny do rąk.

Zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu:

Należy:

 1. Stosować właściwą higienę rąk.
 2. Stosować higienę kaszlu i oddychania.
 3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością.
 4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
 5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Targowiska są czynne:

„Mój Rynek”  od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00.

„Bazar”, „ Skarpa”, „ Parking MOP tylko w środy za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00.

Podstawy prawne funkcjonowania i organizacji placów targowych

 1. Uchwała Nr XXII /346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r.
  w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica – pobierz
 2. Uchwała Nr XXIII /241/ 2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/346/2008 z dnia 25 września 2008r w sprawie  ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica. - pobierz
 3. Uchwała Nr XXXIX / 450 / 2013 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/346/2008 z dnia 25 września 2008r w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica - pobierz
 4. Uchwała Nr XIII /128 / 2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej - pobierz
 5. Uchwała Nr XX /166 / 2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia  uprawnień Burmistrzowi Miasta Dębica - pobierz
 6. Zarządzenie Nr 98 / 2020 Burmistrza Miasta  Dębicy z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica oraz ustalenia regulaminu pobierania tych opłat - pobierz
 7. Zarządzenie  nr 141/ 2020 Burmistrza Miasta  Dębicy z dnia 3 lipca  2020 r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalania wysokości stawek  opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego - pobierz

Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na  Targowisku Miejskim  przy ul. Kraszewskiego + klauzula RODO - pobierz

Opłata rezerwacyjna 

Wysokość opłat rezerwacyjnych  obowiązujących na terenie Targowisk Miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica:

Plac targowy „ Mój Rynek”    - strefa I – 46 zł/ miesiąc

                                                      - strefa II – 30 zł/ miesiąc

Plac „ Bazar”, Parking MOP”                  – 30 zł/ miesiąc

„Skarpa”                                                      –  46 zł/ miesiąc

Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich:

Zgłoszenia rezerwacji stanowiska handlowego dokonuje się w terminie do 30 października  bieżącego roku, składając wniosek o rezerwację miejsca handlowego na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy
Rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku udziela się na okres 12 miesięcy.
 

Opłata targowa

Wysokość opłat targowych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Dębica:

rodzaj i sposób sprzedaży                                                                     jednostka miary                    kwota (zł)

- od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra                                           od sprzedającego                             1,00

- od sprzedaży z samochodu osobowego                                   za jeden pojazd                              15,00

- od sprzedaży z samochodu dostawczego do 1t.                    za jeden pojazd                              20,00

- od sprzedaży z samochodu dostawczego od 1t.do 3,5 t.      za jeden pojazd                             25,00

- od sprzedaży z samochodu dostawczego powyżej 3,5 t.     za jeden pojazd                              30,00

- od zajmowanej powierzchni                                                                   1 m 2                                              2,50

 

Od osób dokonujących sprzedaży w innych miejscach niż wyznaczone do tego targowiska pobiera się opłaty targowe w wysokości :

rodzaj i sposób sprzedaży                                      jednostka miary                    kwota (zł)

- od sprzedaży z ręki, kosz, wiadra                     od sprzedającego                    2,00

- od sprzedaży związanej ze świętami:              od sprzedającego                   6 zł/1 m2

Wszystkich Świętych, Bożym Narodzeniem

 Świętami Wielkanocnymi              

Archiwum newsów